Vil du gerne blive mere afklaret og skarpere på, hvor du står og hvad du står for? På skriveværkstedet får du både hjælp, sparring og ro til at skrive dig klogere på, hvilken etik, værdier, verdensbillede osv., som du synes er et godt grundlag at leve livet på – såvel for den enkelte (dig!) som for fællesskabet.

Måske du også har børn, børnebørn, partner eller andre, du gerne vil kunne formidle dit ståsted bedre til, og måske diskutere det med dem? Også til det formål er skriftlighed et godt middel til at tvinge sig selv til at blive mere afklaret og mere præcis i sine holdninger.

Halsnæs filosoferer… arrangerer et forløb på fem gange, hvor du kan arbejde med og nedskrive dit eget manifest. Det kan være svært at finde tid og ro i hverdagen til at få defineret, hvad man EGENTLIG selv har af holdninger til livet, verden og det at være i verden.

I skriveværkstedet vil vi arbejde med at formulere vores holdninger, og begrunde dem, så de fremstår så klare, præcise og overbevisende som muligt.

Hver af de fem gange vil indeholde disse tre elementer:

 • Et kort oplæg til inspiration.
 • Vi giver – i den udstrækning vi ønsker at indgå heri – hinanden feedback på de udkast til tekster vi har lavet – på lige præcis den måde og i det omfang, som den enkelte er parat til og har brug for. Måden aftaler vi – vigtigst er at, der ikke bliver presset nogen fælles skabelon ned over hovedet på nogen, men at vi respekterer den enkeltes behov, grænser, blufærdighed osv. i den svære og ømtålelige proces, som det kan være at skrive en tekst.
 • Mulighed for at sidde og skrive (videre) på sin egen tekst. Eller man kan vælge at tage hjem, og skrive hos sig selv på et tidspunkt inden vi mødes næste gang. Eller man kan kombinere det. Alt efter gemyt.

Eksempler på nogle af de emner, der kunne indgå i et filosofisk manifest (vælg nu ikke dem alle, så bliver det stort…):

 • Hvad er min personlige etik?
 • Hvilke værdier har jeg/vil jeg kæmpe(t) for? Og hvordan gør man bedst det?
 • Hvad synes jeg meningen med livet er? Er det min personligt valgte mening, eller er der på forhånd givet en mening, der gælder for alle menneskeliv?
 • Hvilket ansvar har jeg for mig selv, for mine nærmeste, for ethvert andet menneske, for fællesskabet/menneskeheden? Og hvilke ansvar kan jeg ikke tage på mig alene, men bør løftes i et fællesskab?
 • Hvad er min opfattelse af mennesket? Er det ondt, godt, eller … ? Hvilke begrænsninger har det?
 • Hvad er verden for en størrelse? Hvad kan jeg tro hhv. vide noget om?
 • Tror jeg på noget – og hvorfor?
 • Hvad er livet for en størrelse? Hvad er vigtigt i livet?
 • Har jeg en indre kerne? Hvis ja, hvad er den? Er det det samme som min sjæl – hvad det så end er for noget? Hvordan bruger jeg den?
 • Har jeg en fri vilje?
 • Tror jeg på skæbnen?
 • Hvordan bruger og begrænser jeg mine følelsers magt?
 • Hvad gør mig lykkelig?
 • Hvad forstår jeg ved kærlighed?
 • Hvad forstår jeg ved frihed?

Praktisk:
Skriveværkstedet er udsat til foråret 2021.

Der vil hver gang være et oplæg om, hvordan man kan gå til det at skrive et filosofisk manifest, herunder vil der som inspiration blive givet eksempler.

Skriveværkstedet foregår i Bogsalonen, Jernbanegade 7, i Frederiksværk, fra kl. 19 – 21.
Der er plads til 12 deltagere, og tilmelding kan ske enten i Bogsalonen eller via foreningens hjemmeside.
Pris: 150 kr. som inkluderer kaffe, the og vand.

Værkstedsledere: Pia Brunse og Steen Mogensen.

Tilmelding kan ske i Bogsalonen eller her:

Tilmelding

12 + 15 =