Halsnæs filosoferer … har sat gang i tre temagrupper, hvor man arbejder med filosofiske emner. Alle er velkomne til at være med, og man tilmelder sig ved at henvende sig på e-mail til gruppens tovholder.

Det er helt op til grupperne, hvordan de vil arbejde med emnerne. 
Det kan f.eks. være som studiegruppe, hvor man læser artikler/tekster – eller gruppen kan foreslå/tilrettelægge foredrag eller samtalecafé om deres tema.

De 3 grupper er:


Nyere filosofi
 – moderne og gerne nulevende filosoffer
Tovholder: Trine Pallesen, e-mail: trine-jan@mail.dk

Hvad er et menneske?
 Et tema, som bl.a. involverer spørgsmålet om ondskab
Tovholder: Susanne Thue Cudjoe, e-mail: 
susanne.thue@gmail.com

Forholdet mellem menneske og natur
, herunder bæredygtighed
Tovholder: Trine Stauning Willert, e-mail: trineswillert@gmail.com