Filosofiforløb: Bliv klogere på din personlige filosofi

I efteråret 2018 afholdt filosoffen Thomas Ryan Jensen over fem aftener i Bogsalonen et filosofiforløb, “Hvad er et godt liv? – Fem aftener om levet filosofi”, med 25 deltagere. Der viste sig hurtigt stor interesse for forløbet. Det er derfor indtil videre blevet gentaget fem gange, og det er ikke sidste gang … Hvornår det bliver holdt næste gang, vil blive bekendtgjort i nyhedsmails og i lokalpressen.

 

Thomas beskriver indholdet af de fem aftener således:
Vi mødes fem aftener for at blive klogere på vores personlige filosofi og hvad det betyder for vores liv.

Ethvert menneske har en filosofi; Det vil sige en række grundlæggende forestillinger om hvad det vil sige at være menneske, om hvad der er rigtigt og vigtigt i livet. Vores filosofi har afgørende betydning for hvordan vi tænker, bedømmer og handler i hverdagen, hvordan vi behandler os selv og andre, og hvad vi i det hele taget forstår ved et godt liv. Derfor er det værdifuldt at blive lidt klogere på sin levede filosofi.

Vi bruger den vestlige filosofiske tradition som inspiration til at blive klogere på vores personlige filosofi. Vi kommer til at tale om bl.a. eksistensfilosofi, etik, erkendelsesteori og dialogfilosofi, men altid med udgangspunkt i hvad der er væsentligt i vores egne liv.

Aftenerne består af oplæg, samtaler i plenum og strukturerede dialoger i mindre grupper. Det er ikke nødvendigt at vide noget om filosofi på forhånd for at være med. Det kræver kun, at man ønsker at blive klogere på filosofi, herunder sin egen, og er indstillet på at være i åben og nysgerrig dialog med andre.”


Hold 1 (efteråret 2018 i Bogsalonen):
Nedenfor er materialet fra første afholdelse af filosofiforløbet:
1. aften  –   2. aften  –  3. aften  –  4. aften  –  5. aften

Hold 2 (januar – februar 2019 i Bogsalonen):
Nedenfor er materialet fra 2. afholdelse:
 1. aften  –  2. aften  –  3. aften –  4. aften – 5. aften

Hold 3 (april – maj 2019 på Frederiksværk Bibliotek):
Nedenfor er materialet fra 3. afholdelse:
1. aften – 2. aften – 3. og 4. aften – 5. aften

Hold 4 (foråret + efterår 2020 i Lynæs Surfcenter)

Hold 5 (efteråret 2021 i Bogsalonen)