Bliktrommen – Hundested Kino 19. marts 2022 – kl. 15.00

Introduktion v/ Niels Andersen

Velkommen til Filosofi & film, som arrangeres af Halsnæs filosoferer i samarbejde med Hundested Kino.

Günther Grass’ roman, “Bliktrommen”, er fra 1959 + Volker Schlöndorff’s filmatisering fra 1979. Vi viser den i en nyrestaureret og digital udgave, der er 20 min længere end den oprindelig version. Den varer nu 2 t. og 40 min.

”Bliktrommen” bryder med tavsheden om Tysklands nazistiske fortid og tager et opgør med den moraliserende anstændighed, der som et kvælende tæppe havde lagt sig over Vesttyskland i 1950’erne.

I filmen (og i romanen) bliver drengen Oskar Matzerath den etiske målestok for, hvad der er rigtigt og forkert. Grass viser sin holdning til spørgsmålene ved at fortælle den grumme og surrealistiske historie om Oskar, som tidligt ser hykleriet og ondskaben i de voksnes verden.

Allerede som treårig beslutter han sig for at holde op med at vokse og giver derved et indblik i voksenverdenen set nedefra. Nationalsocialisternes opstigen, deres herredømme og den umiddelbare efterkrigstid bliver på denne måde set gennem Oskars afslørende blik, og med hans trommen og skrigen, der kan få glas til at briste.

Det, som Oskars særlige blik fanger ind, er især de almindelige tyskeres medvirken til nazisternes magtovertagelse og magtudøvelse. Grass vender med denne geniale perspektivforskydning blikket nedad: I stedet for at fokusere på enkelte, højtstående forbrydere følger Oskar de småborgerlige, snævre kredse, der i realiteten var med til at sikre nazisterne deres opstigen.

Grass afmonterer med sin roman i 1959 myten om det uskyldige folk og åbner for et mere nuanceret syn på de almindelige tyskeres medvirken til de historiske forbrydelser og de strukturer, der medvirkede til nazismens opstigen.

Filmen stiller i den forbindelse mange spørgsmål – nogle af de mest centrale er etiske:

Hvordan bør vi forholde os til ondskab?
Hvordan bliver mennesker onde?
Hvordan bør man reagere, når man ser ondskab?

Man kan skelne mellem flere forskellige etikker. I forbindelse med Bliktrommen er det mest oplagt at fokusere på 2 af undergrupperne

For det første 1. Pligtetik: Her kigger man på, om handlingen er i overensstemmelse med den gældende pligt eller bagvedliggende regel. Kants pligtetik, som handler om at følge det kategoriske imperativ, er den mest kendte teori på området. Dvs Ens handlinger bør altid kunne ophøjes til en universel lov – dvs man bør handle eksemplarisk.

Og for det andet 2. Nytteetik/Konsekvensetik: Her handler det om de konsekvenser, en handling får, er gode eller dårlige for den største gruppe af mennesker. Kun ved at se på konsekvenserne af en handling kan man vurdere om den er god/rigtig eller dårlig/forkert. Af denne grund (at man ser på konsekvenserne af handlinger) kan man med denne etiske form “beregne” plusser og minusser i konsekvenserne, men man kan først være sikker på sit resultat, når handlingen er udført.

Efter filmen kan man få en kop kaffe, udveksle observationer og vende spørgsmål.

God fornøjelse!

 

Næste film er Tavsheden Labyrint – Hundested Kino 23. april 2022 – kl. 15.00