Indkaldelse til Generalforsamling

Halsnæs filosoferer indkalder til ordinær generalforsamling mandag d. 7. marts kl. 19.00 i Frivilligcentret, Skjoldborg, Valseværksstræde 5a, 3300 Frederiksværk.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Møde- og stemmeret har medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent senest ugedagen før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før, dvs. 27. februar.

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. 3 modtager genvalg. 3 ønsker ikke genvalg – bestyrelsen opstiller 2 kandidater. Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer, så der er plads til flere. Desuden skal der vælges 2 suppleanter.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Formand Thomas Ryan Jensen, mail@thomasryanjensen.dk, 28 10 93 00.