Kommunikation – mellem mennesker og mellem kulturer – er afgørende vigtig for hvordan vi finder os til rette i et højtudviklet samfund og i en globaliseret virkelighed. Men hvordan kommunikerer vi? Hvordan kan vi være nogenlunde sikre på hvad vi taler om, når vi taler med hinanden?

Oversættelse er et utrolig vigtigt og ikke altid anerkendt redskab til kommunikation. Oversætteren har en afgørende rolle i formidlingen af mening fra én part (afsenderen) til en anden part (modtageren). Det gælder helt banale ting som brugsanvisninger eller importregler, men det gælder også det kæmpestore felt af underforståede og ”selvfølgelige” forestillinger, som ikke nødvendigvis er ens i to kulturer, der møder hinanden.

Litterær oversættelse behandler ikke bare håndfaste hverdagsdefinitioner, men også de større og mere uhåndgribelige forskelle på afsenderkultur og modtagerkultur. Derfor er den litterære oversætter nødt til at forholde sig etisk og moralsk til sin egen aktivitet, og det rejser nogle filosofiske problemstillinger som er relevante langt ud over det hverdagsagtige ordbogsarbejde.

Niels Brunse, som har et halvt århundredes erfaring i oversætterbranchen og har formidlet både aktuelle indlæg og langtidsholdbare klassikere til dansk, vil lægge op til en diskussion af formidlingens etiske og moralske dimensioner. 

Samtalesalonen finder sted i Bogsalonen, Jernbanegade 7, 3300 Frederiksværk, onsdag d. 23. februar kl. 19.00.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til: halsnaesfilosoferer@outlook.dk