Halsnæs filosoferer inviterer til foredrag og samtale om Hannah Arendt og mennesket ondskab d. 29. september kl. 19.00–21.00 i Karl-E i Nørregade i Frederiksværk. Aftenens oplægsholder er ph.d. i filosofi og minoritetsstudier Ditte Marie Munch-Jurisic. Hun skriver følgende om arrangementet:

Efter anden verdenskrig er menneskeheden blevet pålagt et nyt kategorisk imperativ: ”Aldrig igen må Auschwitz eller noget lignende gentage sig!” Således hævder filosoffen Theodor W. Adorno i hans bog Negative Dialektik. Alligevel blev den sidste halvdel af det 20. århundrede – på trods af vedtagelsen af de Forenede Nationers folkedrabskonvention – ikke mindre blodig end den første halvdel: Cambodja, Bosnien, Rwanda, Darfur er blot nogle af de værste eksempler. Og de første årtier af det 21 århundrede med forfølgelserne af yazidierne, uighurerne, og senest de formodede krigsforbrydelser mod civile i Ukraine, påkalder igen Adorno’s imperativ.

I 1945 hævdede filosoffen Hannah Arendt, at ondskabens problem ville blive den fundamentale problemstilling for efterkrigens intellektuelle liv i Europa, men i årene lige efter anden verdenskrig dykkede den europæiske fagfilosofi i stedet ned i teoretiske, abstrakte problemstillinger. Først de seneste 20 år har vi set en stigende interesse for det ondes problem indenfor fagfilosofien.

I aftenens oplæg skal vi dykke ned i Hannah Arendt’s forfatterskab og hendes berømte og omdiskuterede tese om ondskabens banalitet, som har dannet skole for en ny tradition af mikrostudier af gerningsmænd. I krydsfeltet imellem et moralfilosofisk og et moralpsykologisk perspektiv skal vi analysere forskellige forklaringsmodeller på, hvordan soldater og almindelige mennesker kan udvikle sig til gerningsmænd, der udsætter civile for grusomheder. Samtidig skal vi reflektere over, hvad disse studier kan fortælle os om menneskets natur.

Hvis man vil læse lidt på forhånd om aftenens emne, kan man finde en artikelsamling på Ditte Marie Munch-Jurisic’s arbejde på hendes hjemmeside: https://sites.google.com/view/ditte-marie-munch-jurisic/formidling-på-skrift?authuser=0

Ditte Marie Munch-Jurisic er ph.d. i filosofi og minoritetsstudier, underviser på Københavns Universitet og tilknyttet Emory Universitet (Atlanta) som postdoc-forsker på et forskningsprojekt om moral injury. Hendes bog Perpetrator Disgust: The Moral Limits of Gut Feelings udkommer i efteråret 2022 på Oxfords universitetsforlag. Andre udgivelser om emnet er udkommet på Cambridges universitetsforlag og i internationale tidsskrifter.

Tilmelding sker ved at sende en mail til: halsnaesfilosoferer@outlook.dk

Deltagergebyr er 60 kr. (inkl. kaffe og kage) – 40 kr. for medlemmer af Halsnæs Filosoferer.