Hvad har filosofi og poesi med hinanden at gøre? Spørger man Mads Westfall – musiker, komponist, entertainer og lyriker, vil han svare: ”Temmelig meget. Begge dele kræver nemlig, at man trækker sig lidt tilbage og betragter verdens vrimmel lidt mere eftertænksomt end til daglig.”

Mads udgav i 2022 sin første digtsamling, “En revne i tiden”, og i den forbindelse opstod ideen om et arrangement med filosofi og poesi.

 Sammen med Halsnæs filosoferer har han udvalgt en række digte fra antologien, som især lægger op til filosofiske overvejelser. Nogle af emnerne, der kommer op, vil være: Tro og virkelighed, Tid, Sandhed, Væren og lykke – i modsætning til held.

Mads læser op af digtene, og vi drøfter dem i fællesskab ud fra de filosofiske tanker, som gennemsyrer udgivelsen. Efter hvert digt vil der blive mulighed for kommentarer, spørgsmål og debat.

I løbet af arrangementet vil Mads komme ind på nogle af de filosoffer, som inspirerer ham – især Arthur Schopenhauer, som havde en dyb forståelse for musikkens essens og dens rolle i menneskelig erfaring. Schopenhauer interesserede sig især for musik som et udtryk for det han kalder ”den universelle vilje” og som et middel til at kommunikere følelser og ideer på tværs af kulturelle grænser.

Måske tager Mads sin guitar med og giver et par numre der knytter an til nogle af aftenens emner.

Arrangementet afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling i Halsnæs filosoferer.

Bestyrelsesmedlem Niels Andersen fortæller at foreningen efter Covid19 har oplevet en opblomstring og en større efterspørgsel på det filosofien kan. Vi ser det både i forbindelse med vores tilbagevendende samtalesaloner og foreningens forskellige arrangementer. Det er dejligt at opleve, at folk er interesserede og engagerede. Vores håb og ønske er, at flere vil bakke op om og støtte foreningens virke ved at blive medlemmer. Derfor gør vi også noget for at generalforsamlingen udover det formelle skal bringe os sammen og give os gode oplevelser i den ånd foreningen er grundlagt, nemlig at mødes om at filosofere over noget væsentligt og vedkommende for vores liv.

Vi opfordrer alle interesserede til at møde op, og det er muligt at melde sig ind og betale de 150 kr. i årskontingent ved fremmøde til generalforsamlingen, hvor man så også kan få medindflydelse på foreningens fremtidige aktiviteter. Vi kan være stolte af at have en forening som Halsnæs filosoferer, lige her hvor vi bor. Det er så vidt vides den eneste af sin slags i hele landet, og det er nok en af grundene til, at vi har held til at tiltrække flere kendte navne som oplægsholdere til vores arrangementer.

Halsnæs filosoferer håber at se en masse både nye og kendte ansigter på Frederiksværk Gymnasium tirsdag den 19. marts kl. 18.30-21.15. Der er gratis adgang, det kræver blot medlemskab af foreningen. Vi serverer øl og vand og lidt sødt og salt.

Både forhåndstilmelding og indmeldelse kan ske på: hals.filo@gmail.com

 For yderligere oplysninger, kontakt:

Niels Andersen, niels.andersen@icloud.com , tlf: 61 66 04 92