Mindfulness bliver i disse år mere og mere udbredt – i erhvervslivet, i skoler, som terapi og meget mere. Stella Lützer og Niels Andersen vil denne aften stille skarpt på den filosofiske baggrund for begrebet, og give deltagerne mulighed for at afprøve nogle teknikker.

Mindfulnessmeditation har rødder i den buddhistiske tradition og er fundamentet for de fleste former for buddhistisk praksis. Metoden har gennem en årrække vundet stor udbredelse her i vesten og anvendes i dag til utallige formål, herunder stressreduktion, smertelindring, behandling af angst, depression og afhængighed, styrkelse af kognitive funktioner og alment velbefindende.

Stella Lützer vil se nærmere på dette fænomen – hvilken tænkning er mindfulness vokset ud af? Hvad går metoden ud på og hvilken effekt kan man opnå?

Den første times tid udforsker vi disse spørgsmål i et oplæg med PowerPoints med plads til spørgsmål og refleksion undervejs, og vi afprøver en kort meditation.

Herefter vil vi sammen filosofere over et eller flere nøglebegreber, som er centrale for mindfulness.


Stella Lützer
står for oplæg og meditation, og har en bred erfaring indenfor området. Hun er uddannet som mindfulnesslærer via University of Massachusetts Medical School, USA. Hun har praktiseret buddhistisk meditation, herunder mindfulness, siden 1985, og har siden 2001 arbejdet professionelt med mindfulness i misbrugsbehandling, har undervist patienter som led i behandlingen og behandlere i at anvende metoden samt som gæstelærer undervist studerende på Københavns Universitet. Stella er medoversætter af en række bøger om meditation og mindfulness fra engelsk til dansk.

Niels Andersen er vært for den filosofiske del. Han er tidligere gymnasielærer, og har været med i Halsnæs filosoferer fra starten. Han har gennem det sidste halve år gennemgået en uddannelse i facilitering af filosofiske samtaler.

Tid: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Karl-E, Nørregade 22e, 3300 Frederiksværk.

Pris: 60 kr.– medlemmer: 40 kr. (inkl. kaffe). Betaling ved indgangen.

Max 25 deltagere, så tilmelding er nødvendig.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til: halsnaesfilosoferer@outlook.dk