Opslag fra foreningens medlemmer om hvad man kunne tænke sig at filosofere videre over

Du får mulighed for at kommentere et opslag, hvis du klikker på titlen. (Se eventuelt uddybende vejledning her: Minivejledning – alle

Hvis du er medlem af foreningen, kan du, ved at bruge linket nederst på siden, logge dig ind på hjemmesiden og lave et opslag om, hvad du gerne vil filosofere over. Du kan læse i vejledningen her, hvordan du gør: Minivejledning – medlemmer (Det er desværre en anelse bøvlet, men vejledningen er ret udførlig.)

Alternativt kan du også sende en mail til hjemmesideadministratoren (sten@bøgermeddybde.dk) og bede ham oprette opslaget for dig.

Du kan både lave opslag om emner, som du gerne vil have, at der bliver lavet et fælles arrangement om; og om emner, hvor du måske bare vil finde et par andre, så I i en mindre gruppe kan tale nogle gange om emnet.

Hvis det sidste er tilfældet (en mindre gruppe):
Når den, der har lavet opslaget, skal aftale nærmere med de interesserede, om hvordan man rent praktisk vil begynde at filosofere sammen, kontakter opslagsforfatteren dem,d er har kommenteret.
Hvis de, der har kommenteret opslaget og som er interesserede, har skrevet deres mailadresse i selve kommentarteksten, sker kontakten via denne.
Hvis du kommenterer et opslag, men ikke ønsker at have din email-adresse liggende synligt på hjemmesiden, kan den, der har lavet opslaget, istedet få oplyst mailadresserne på dem, der har kommenteret opslaget, hos hjemmesideadministratoren (sten@bøgermeddybde.dk).

21/6: Filosofisk midsommersalon

På årets længste dag, tirsdag den 21. juni, inviterer vi til en sommerlys filosofisk aftensamtale om menneskets forhold til naturen.

Arrangementet er afholdt – se slides

Anledningen er mindre lys. Klima- og biodiversitetskrisen viser os, at vores forhold til naturen er ude af balance og at vi skal udvikle et nyt, bæredygtigt forhold. Men hvad indebærer det? Hvad er vores grundlæggende antagelser, vores levede filosofi, i forhold til miljøet og livet på jorden? Og hvilke værdier og forståelser kunne et mere bæredygtigt liv bygge på?
Det vil vi filosofere over. Aftenen vil som vanlig bestå at korte oplæg, strukturerede samtaler i mindre grupper og dialoger i plenum.
Tid og sted: Tirsdag d. 21. juni kl. 19.00-21.00 i Bogsalonen, Jernbanegade 7, Frederiksværk.
Tilmelding i Bogsalonen eller på post@bogsalonen.net
Deltagergebyr inkl. kaffe/te: 50 kr. (40 kr. for medlemmer af Halsnæs filosoferer …)

Filosofiske samtalegrupper

Halsnæs filosoferer … har sat gang i tre temagrupper, hvor man arbejder med filosofiske emner. Alle er velkomne til at være med, og man tilmelder sig ved at henvende sig på e-mail til gruppens tovholder.

Det er helt op til grupperne, hvordan de vil arbejde med emnerne. 
Det kan f.eks. være som studiegruppe, hvor man læser artikler/tekster – eller gruppen kan foreslå/tilrettelægge foredrag eller samtalecafé om deres tema.

De 3 grupper er:


Nyere filosofi
 – moderne og gerne nulevende filosoffer
Tovholder: Trine Pallesen, e-mail: trine-jan@mail.dk

Hvad er et menneske?
 Et tema, som bl.a. involverer spørgsmålet om ondskab
Tovholder: Susanne Thue Cudjoe, e-mail: 
susanne.thue@gmail.com

Forholdet mellem menneske og natur
, herunder bæredygtighed
Tovholder: Leif E. Kristensen, e-mail: 
leif@boedal.dk

29/9: Hannah Arendt og menneskets ondskab

Halsnæs filosoferer inviterer til foredrag og samtale om Hannah Arendt og mennesket ondskab d. 29. september kl. 19.00–21.00 i Karl-E i Nørregade i Frederiksværk. Aftenens oplægsholder er ph.d. i filosofi og minoritetsstudier Ditte Marie Munch-Jurisic. Hun skriver følgende om arrangementet:

Efter anden verdenskrig er menneskeheden blevet pålagt et nyt kategorisk imperativ: ”Aldrig igen må Auschwitz eller noget lignende gentage sig!” Således hævder filosoffen Theodor W. Adorno i hans bog Negative Dialektik. Alligevel blev den sidste halvdel af det 20. århundrede – på trods af vedtagelsen af de Forenede Nationers folkedrabskonvention – ikke mindre blodig end den første halvdel: Cambodja, Bosnien, Rwanda, Darfur er blot nogle af de værste eksempler. Og de første årtier af det 21 århundrede med forfølgelserne af yazidierne, uighurerne, og senest de formodede krigsforbrydelser mod civile i Ukraine, påkalder igen Adorno’s imperativ.

I 1945 hævdede filosoffen Hannah Arendt, at ondskabens problem ville blive den fundamentale problemstilling for efterkrigens intellektuelle liv i Europa, men i årene lige efter anden verdenskrig dykkede den europæiske fagfilosofi i stedet ned i teoretiske, abstrakte problemstillinger. Først de seneste 20 år har vi set en stigende interesse for det ondes problem indenfor fagfilosofien.

I aftenens oplæg skal vi dykke ned i Hannah Arendt’s forfatterskab og hendes berømte og omdiskuterede tese om ondskabens banalitet, som har dannet skole for en ny tradition af mikrostudier af gerningsmænd. I krydsfeltet imellem et moralfilosofisk og et moralpsykologisk perspektiv skal vi analysere forskellige forklaringsmodeller på, hvordan soldater og almindelige mennesker kan udvikle sig til gerningsmænd, der udsætter civile for grusomheder. Samtidig skal vi reflektere over, hvad disse studier kan fortælle os om menneskets natur.

Hvis man vil læse lidt på forhånd om aftenens emne, kan man finde en artikelsamling på Ditte Marie Munch-Jurisic’s arbejde på hendes hjemmeside: https://sites.google.com/view/ditte-marie-munch-jurisic/formidling-på-skrift?authuser=0

Ditte Marie Munch-Jurisic er ph.d. i filosofi og minoritetsstudier, underviser på Københavns Universitet og tilknyttet Emory Universitet (Atlanta) som postdoc-forsker på et forskningsprojekt om moral injury. Hendes bog Perpetrator Disgust: The Moral Limits of Gut Feelings udkommer i efteråret 2022 på Oxfords universitetsforlag. Andre udgivelser om emnet er udkommet på Cambridges universitetsforlag og i internationale tidsskrifter.

Tilmelding sker ved at sende en mail til: halsnaesfilosoferer@outlook.dk

Deltagergebyr er 50 kr. (40 kr. for medlemmer af Halsnæs Filosoferer).

23/4: Filosofi & film: Tavshedens Labyrint

Halsnæs Filosoferer og Hundested Bio viser ’Tavshedens Labyrint’ d. 23. april kl. 15.00.

’Tavshedens Labyrint’ er den fjerde og sidste film i vores tema om den tyske efterkrigstids opgør med nazitidens uhyrligheder.

Filmen er fra 2015 og udspiller sig i Frankfurt i 1958. Den tyske økonomi blomstrer, og en krigstræt nation vil helst glemme, hvad der skete under Anden verdenskrig og i stedet fokusere på fremtiden. Da en journalist tilfældigvis opdager, at en tidligere fangevogter i Auschwitzlejeren nu arbejder på den lokale skole, er der ingen offentlige instanser, der vil beskæftige sig med problemstillingen, undtagen den unge advokat Johann Radmann.

Med en urokkelig vilje lykkes det Johann at grave dokumenter frem med afgørende beviser mod flere tusind SS-officerer, der tjente i den grufulde udryddelseslejr og som nu er offentligt ansatte. En vigtig del af Tysklands historie og chancen for at få sandheden ført til protokols er ved at forsvinde i en labyrint af tavshed og alle synes at have været involveret – selv på højeste regeringsniveau.

’Tavshedens labyrint’ skildrer tyskernes opgør med fortiden – den såkaldte ”Vergangenheitsverwältigung”. Dette opgør handlede lige så meget om uvidenhed hos en stor del af befolkningen som modvilje hos enkelte magthavere mod at få sandheden frem. Filmen rejser stadig relevante spørgsmål om krigsforbrydelser, kollektiv hukommelse og om, hvordan et lands historie ender med at blive skrevet.

Filmens omdrejningspunkt er de dilemmaer, Tyskland som nation i 1950erne befinder sig i: Skal man glemme nazitiden, så landets demokratiske og økonomiske opblomstring kan fortsætte? Eller skal man netop for demokratiets skyld retsforfølge de medvirkende til Holocaust? Hvis man skal retsforfølge, hvem kan man straffe? Hvordan skelner man mellem ordre, overlevelse eller ondskab blandt de skyldige? Hvis alle var skyldige, skal/kan man så straffe nogen?

Filmen er instrueret af Giulio Ricciarelli, og nogle af de medvirkende er Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht. Længde 124 min.

Før filmen vil der være et kort oplæg, som fokuserer på de filosofiske aspekter, og bagefter vil der være mulighed for udveksle reaktioner.

Billet kan bestilles på: https://www.hundestedkino.dk

For yderligere oplysninger, kontakt: Niels Andersen, niels.andersen@icloud.com, tlf: 6166 0492

31/3: Medlemsmøde

Hvad skal vi filosofere over i Halsnæs filosoferer… og hvordan?

Kom til medlemsmøde torsdag den 31. marts kl. 19-21 i Karl E, Nørregade 22 E, Frederiksværk.

NB! Kun for medlemmer – men er man ikke medlem, kan man hurtigt blive det 🙂

I bestyrelsen har vi længe haft et ønske om at involvere vores mange gode og engagerede medlemmer mere aktivt i udviklingen af Halsnæs filosoferer…. Derfor indkalder vi nu til et aktivitets- og visionsmøde for medlemmer.

På mødet vil vi tale nysgerrigt og struktureret sammen med udgangspunkt i spørgsmål som:

* Hvilke filosofiske temaer, spørgsmål eller retninger vil vi gerne udforske?
* Hvilke samtale- og arbejdsformer vil vi gerne have mere af – og hvilke savner vi?
* Hvilke aktiviteter kunne være gode at sætte i gang?
* Hvordan kan medlemmerne involvere sig mere aktivt i foreningen?
* Hvilke visioner har vi for hvordan Halsnæs filosoferer… kunne udvikle sig?

Vi håber at rigtig mange medlemmer vil dukke op med jeres engagement, interesser og gode ideer. Det kan blive en ret fantastisk aften…

Da vi gerne vil vide, hvor mange vi bliver, har vi brug for din tilmelding – det sker ved at sende en mail til: halsnaesfilosoferer@outlook.dk

Med forventningsfulde hilsener
Bestyrelsen for Halsnæs filosoferer…

29/1: Filosofi & film: Tysktime

Den pinefulde tyske fortid gøres nutidig i velspillet og billedskøn film om opgøret med nazismen.

Se Tysktime lørdag d. 29. januar kl. 15.00 i Hundested Kino, som viser den i samarbejde med “Halsnæs filosoferer…”.

Filmen bygger på den tyske forfatter Siegfried Lenz’ roman Tysktime fra 1968 og fokuserer på den tragiske historie om drengen Siggis barndom, fortalt af hovedpersonen i en rammehistorie, hvor han sidder i ungdomsfængsel efter Anden Verdenskrig.

Herfra hører vi om hans pligtopfyldende far, egnens landbetjent, som bliver sat til at censurere maleren og barndomskammeraten Nansen, der som entartete Künstler lå under for et nazistisk arbejdsforbud.

Handlingen foregår i Nordfrisland syd for den danske grænse, og Nansen kan ses som et portræt af egnens store maler, ekspressionisten Emil Nolde. Han var ironisk nok medlem af nazipartiet og bliver historiens symbol på det humane Tyskland: humanisten, som indser sin fejltagelse.

Den adfærdsvanskelige og indespærrede Siggi er en ungdomsoprører i clinch med egnens mange feje fædre, der ikke vil fortælle, hvad de lavede i Det Tredje Rige. Han stritter imod sin fascistiske arv. Og som straf for sit oprør skal han skrive om glæden ved de pligter, som ødelagde hans familie og måske hans eget liv.

Filmen fokuserer på egnens særegne og enestående naturskønhed med fugle, høj himmel og vadehav. Dramaet er præget af det stille liv i de enkle stuer, som mere ligner Hammershøis gråtonede, enkle interiører end den orgiastiske og ekspressive farveglæde, der ligger i Noldes malerier fra 1920’erne.

Tysktime har prioriteret et fokus på en frisisk kultur, hvor tavshed er guld og tale kun sølv, hvis man har noget vigtigt på hjerte. Vi er næsten ti minutter inde i filmen, før de første ord ytres.

På sin vis minder filmen om Frelle Petersens Onkel, hvis sønderjyske miljø er en spytklat og en cykeltur væk. Én mageløs overgang blandt mange i Tysktime er en poetisk panorering fra vand hældt over i et vandfad til silende regn over et vadehav, der altid er farligt, aldrig i ro. Fortællingen er rundet af en elegisk skønhed, der aldrig får lov at skygge for menneskenes ækle dårskab. Tysktime er en fremragede film, som gør tysk fortid nutidig ved at gøre historien levende. Den store såvel som den lille.

Der vil være et kort oplæg før filmen, som fokuserer på de filosofiske aspekter b.la. pligt, etik, ansvar og frihed, og bagefter vil der være mulighed for udveksle reaktioner og iagttagelser.

 Tilmelding/billetbestilling: https://www.hundestedkino.dk

 Kilde: https://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/tysktime/

 For yderligere oplysninger, kontakt: Niels Andersen, niels.andersen@icloud.com – mob. 6166 0492

 

22. og 28. august: Byg dit eget filosofiske mini-manifest

Halsnæs filosoferer… deltager på Halsnæs Kommunes Kulturligvis-festival de to sidste weekender i august på Bøgebjerggård.

Udover at høre mere om foreningen og dens aktiviteter, får du mulighed for at bygge dit eget, personlige filosofiske minimanifest ud fra en række filosofiske udsagn, som du vælger imellem.

Manifestet er lige til at tage med hjem, og det er ganske gratis. Og det vil indeholde forslag til, hvordan man i bøger, film eller musik kan få uddybet hvert enkelt filosofiske udsagn.

Du kan møde os søndag 22. august og lørdag d. 28. august, begge dage kl. 13-16, på Bøgebjerggård, Industrivej 17, Hundested. Ingen tilmelding, mød blot op!

Du kan læse mere om Kulturligvis på https://www.kulturligvis.dk/ og https://sn.dk/Halsnaes/Boegebjerggaard-vil-syde-og-boble-af-kultur/artikel/1461146.

 

 

8/5 – Filosofi & film: Retfærdighedens ryttere

I samarbejde med Hundested Kino viser vi Anders Thomas Jensens film ”Retfærdighedens ryttere”, som er en moderne fabel om fællesskab, universets tilfældigheder… og ja, selve livets mening.

Filmens udgangspunkt er, at den udstationerede militærmand Markus må tage hjem til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone dør i en tragisk togulykke. 

Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto dukker op med sine to excentriske kollegaer Lennart og Emmenthaler. Otto var selv passager på det forulykkede tog og er overbevist om, at nogen må stå bag. 

Som indicierne hober sig op, står det klart for Markus, at det måske var et nøje orkestreret attentat, som hans kone tilfældigt blev offer for. 

Filmen vises lørdag d. 8. maj 2021 kl. 15.00 i Hundested Kino, og efter filmen vil der være mulighed for en god samtale om filmen – guidet af formanden for ”Halsnæs filosoferer…” Thomas Ryan Jensen.

Yderligere information om filmen: https://www.kino.dk/film/r/re/retfaerdighedens-ryttere 

Billetter købes her: https://www.hundestedkino.dk/order_movie_ticket/1034

Følelser

Følelser kan være noget frygteligt tvivlsomt noget at tage afsæt i, når man skal tage vigtige beslutninger, for vores følelser kan være meget svingende, og uden ret fast grund under sig. På den anden side er vores følelsesmæssige oplevelser ofte det, der virkelig giver livet værdi. Hvad er følelser egentlig for noget, og hvordan bruger man dem bedst?
Måske vi kunne komme mere i dybden med begrebet på en fælles samtalesalon?